Ελληνικές Τηλεκάρτες - Greek Telecards - Greek Phonecards

Κωνσταντίνος Στεφανάτος

Γίνεται συνεχής προσπάθεια να αναβαθμιστούν οι εικόνες των τηλεκαρτών και να διορθωθούν και εμπλουτιστούν οι κατάλογοι, κάτι που αναμένεται να διαρκέσει πολύ καιρό.


21/01/2013 ------
...


Η σελίδα αυτή χτυπήθηκε αλύπητα φορές

Web-Counter

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στο email fdlance@gmail.com

Απεκδύομαι Πάσης Ευθύνης